Lokaliteter: Åsedalen: 22.04.2014

Rapportør:Even Mjaaland
Observatører:Even Mjaaland
Lokalitet:Åsedalen (Sandnes, Rogaland)
Dato:22.04.2014
Registrert:24.04.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (22.04.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:9
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Scoliopteryx libatrix (Flikfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (22.04.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Alucita hexadactyla (Kaprifolfingermøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acrolepiopsis assectella (Purremøll)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Gracillaria syringella (Syrinminérmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (22.04.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Art:Agonopterix ciliella/heracliana
Antall:6
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Caloptilia rufipennella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Håving dag.