Lokaliteter: Revtangen Ornitologiske Stasjon: 26.04.2014

Rapportør:Alf Tore Mjøs
Observatører:Alf Tore Mjøs
Lokalitet:Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Dato:26.04.2014
Registrert:28.04.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Svak østlig vind, ca. 10 grader.
Kommentar til metode:2 Robinsonfeller med 125 W kvikksølvpære.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:99
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Antall:3
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Scoliopteryx libatrix (Flikfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ecliptopera silaceata (Geitramsdråpemåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Trolig ny ekstremunstid om våren. Ingen andre registreringer i Artskart tidliger enn 30. april fra før
© Alf Tore Mjøs (26.04.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Lacanobia oleracea (Hagelundfly)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gracilis (Punktseljefly)
Antall:6
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (26.04.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:29
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Plutella xylostella (Vandrekålmøll)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (26.04.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Cucullia chamomillae (Vårhettefly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Art:Agonopterix ciliella/heracliana
Antall:4
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen