Lokaliteter: Egenes: 28.04.2014

Rapportør:Even Mjaaland
Observatører:Even Mjaaland
Lokalitet:Egenes (Flekkefjord, Agder)
Dato:28.04.2014
Registrert:01.05.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving kveld.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Nycteola revayana (Eikeviklerfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (28.04.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia pygmaeana (Hvit vårkveldvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Alucita hexadactyla (Kaprifolfingermøll)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Gracillaria syringella (Syrinminérmøll)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agonopterix arenella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (28.04.2014)


Art:Caloptilia betulicola/elongella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Dyseriocrania subpurpurella
Antall:15
Voksestadium:Voksen


Art:Eriocrania
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Nematopogon swammerdamella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phyllonorycter quercifoliella
Antall:2
Voksestadium:Voksen