Morland: 09.05.2014

Norge»Vestland»Øygarden»Morland»09.05.2014

Registrert informasjon

Rapportør:Olav Krogsæter
Observatører:Olav Krogsæter
Område:Morland (Øygarden, Vestland)
Dato:09.05.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Litt regn av og til. Nattens min.temp. +7 grader.
Kommentar til metode:Robinsonfelle med 125W HQL pære.
Kommentar til funn:En ny art for Sotra og Øygarden og hele seks nye tidlignoteringer. Trenden med mange tidlignoteringer denne våren fortsetter.
Observasjonsttype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Papestra biren (Blåbærfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Plagodis pulveraria (Bred skumringsmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Ny tidlignotering med 12 dager.
© Olav Krogsæter (09.05.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Petrophora chlorosata (Bregnemåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Ny tidlignotering med 9 dager.
© Olav Krogsæter (09.05.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Colocasia coryli (Hasselmunkefly)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Ny tidlignotering med 1 dag.
© Olav Krogsæter (09.05.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Gymnoscelis rufifasciata (Knoppmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Clostera curtula (Rødflekkstjertspinner)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Ny art for Sotra og Øygarden.
Fantastisk flott, og ny art for Sotra og Øygarden.
© Olav Krogsæter (09.05.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Ceramica pisi (Rødt hagefly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Ny tidlignotering med 21 dager.
© Olav Krogsæter (09.05.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Pachycnemia hippocastanaria (Smalvingemåler)
Antall:4
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Ny tidlignotering med 1 dag.
© Olav Krogsæter (09.05.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Art:Agonopterix ciliella/heracliana
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Neofaculta ericetella
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Ny tidlignotering med 12 dager.
© Olav Krogsæter (09.05.2014)