Lokaliteter: Austvik: 18.05.2014

Rapportør:Endre Ivar Sæ
Observatører:Endre Ivar Sæ
Lokalitet:Austvik (Sveio, Vestland)
Dato:18.05.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Laothoe populi (Ospesvermer)
Antall:2
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen