Lokaliteter: Sørborg: 22.05.2014

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Sørborg (Bergen, Vestland)
Dato:22.05.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Biston betularia (Bjørkelurvemåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (22.05.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Pheosia gnoma (Bjørketannspinner)
Antall:9
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Selenia dentaria (Blek månemåler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Elophos vittaria (Blek ringmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Scopula floslactata (Blek urtemåler)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Papestra biren (Blåbærfly)
Antall:6
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis myrtillana (Blåbærsigdvikler)
Antall:4
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (22.05.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Plagodis pulveraria (Bred skumringsmåler)
Antall:22
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Petrophora chlorosata (Bregnemåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Mniotype adusta (Brunt lærfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lacanobia thalassina (Busklundfly)
Antall:4
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia intricata (Einerdvergmåler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia indigata (Furudvergmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acasis viretata (Grønn tungemåler)
Antall:10
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Colocasia coryli (Hasselmunkefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Caradrina clavipalpis (Husfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cabera pusaria (Hvit sankthansmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ochropleura plecta (Hvitkantfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Apamea crenata (Kileengfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Gymnoscelis rufifasciata (Knoppmåler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Apotomis sororculana (Krattløvvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (22.05.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Euplexia lucipara (Lyktebærerfly)
Antall:4
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pterostoma palpina (Nebbspinner)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Selenia tetralunaria (Praktmånemåler)
Antall:4
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (22.05.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Hyppa rectilinea (Raggfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Idaea biselata (Randengmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ceramica pisi (Rødt hagefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Opisthograptis luteolata (Sitronmåler)
Antall:4
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Capua vulgana (Skogbåndvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia crenana (Smal kveldvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Actinotia polyodon (Tannet perikumfly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (22.05.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Odontopera bidentata (Tannmåler)
Antall:11
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia vulgata (Vinkeldvergmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ectropis crepuscularia (Vårbarkmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lampropteryx suffumata (Vårkrattmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Bucculatrix demaryella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
3. funn i Bergen kommune. De to tidligere stammer fra Grønnlien (1 km. nord for Sørborg) i juni 2011 og 2012.
© Frode Falkenberg (22.05.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Carpatolechia proximella
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Art:Coleophora
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Ensartet blyglinsende (lik ind. fanget 18.5).


Artsdatabanken logo
Art:Elachista canapennella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Bekreftet av Kai Berggren


Artsdatabanken logo
Art:Elachista subalbidella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (22.05.2014)


Art:Incurvaria oehlmanniella/masculella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Art:Parornix
Antall:4
Voksestadium:Voksen


Art:Stigmella confusella/lapponica/sorbi
Antall:1
Voksestadium:Voksen