Rogn, Hagane: 27.05.2014

Norge»Innlandet»Vang»Rogn, Hagane»27.05.2014

Registrert informasjon

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Område:Rogn, Hagane (Vang, Innlandet)
Dato:27.05.2014
Registrert:28.05.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Overskya, mildt.
Kommentar til funn:Utdrag frå fangsten.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Elophos vittaria (Blek ringmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Plagodis pulveraria (Bred skumringsmåler)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Clostera pigra (Dvergstjertspinner)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Macaria liturata (Furubuemåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Min andre registrering av arten.
© Nils Rogn (27.05.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia conterminata (Taigadvergmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Min andre registrering av arten.
© Nils Rogn (27.05.2014)