Lokaliteter: Haukvatnet: 29.05.2014

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Haukvatnet (Trondheim, Trøndelag)
Dato:29.05.2014
Registrert:30.05.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving fra kl. 20:30-21:45.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Acleris notana (Bjørkeflatvikler)
Antall:1
Leveområde:Barskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler)
Antall:1
Leveområde:Barskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Jodis putata (Blåbærbladmåler)
Antall:50
Leveområde:Barskog
Kommentar:Tallrik
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (29.05.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis myrtillana (Blåbærsigdvikler)
Antall:4
Leveområde:Barskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia intricata (Einerdvergmåler)
Antall:2
Leveområde:Barskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ematurga atomaria (Lyngmåler)
Antall:30
Leveområde:Barskog
Kommentar:Tallrik
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis unguicella (Røsslyngsigdvikler)
Antall:1
Leveområde:Barskog
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (29.05.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis geminana (Stor seljesigdvikler)
Antall:1
Leveområde:Barskog
Voksestadium:Voksen
3. funn Sør-Trøndelag.
© Frode Falkenberg (29.05.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia subocellana (Øyekveldvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (29.05.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Glyphipterix haworthana
Antall:30
Leveområde:Barskog
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (29.05.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Nematopogon schwarziellus
Antall:1
Leveområde:Barskog
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (29.05.2014)