Lokaliteter: Verpentangen: 30.05.2014

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Verpentangen (Asker, Viken)
Dato:30.05.2014
Registrert:31.05.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Sabra harpagula (Lindesigdvinge)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (30.05.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Phalera bucephala (Oksehodespinner)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Spilosoma lubricipeda (Punkttigerspinner)
Antall:3
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phragmatobia fuliginosa (Rustvingespinner)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (30.05.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Odontopera bidentata (Tannmåler)
Antall:3
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen