Lokaliteter: Ersneset: 15.06.2013

Rapportør:Hildegunn B Sørstrand
Observatører:Hildegunn B Sørstrand
Lokalitet:Ersneset (Smøla, Møre og Romsdal)
Dato:15.06.2013
Registrert:02.06.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Anarta myrtilli (Rødt heifly)
Antall:1
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen
© Hildegunn B Sørstrand (15.06.2013)