Sviland: 01.06.2014

Norge»Rogaland»Sandnes»Sviland»01.06.2014

Registrert informasjon

Rapportør:Even Mjaaland
Observatører:Even Mjaaland
Område:Sviland (Sandnes, Rogaland)
Dato:01.06.2014
Registrert:03.06.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol
Kommentar til metode:Håving dag.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Scopula floslactata (Blek urtemåler)
Antall:6
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phiaris bipunctana (Båndprydvikler)
Antall:6
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cochylis nana (Dvergpraktvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Thera britannica (Edelgranbarmåler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia tantillaria (Grandvergmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hydrelia flammeolaria (Gul kjerrmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cabera pusaria (Hvit sankthansmåler)
Antall:6
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia fraternana (Kobberkveldvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis diminutana (Liten seljesigdvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ematurga atomaria (Lyngmåler)
Merknad:10+
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Anthophila fabriciana (Neslebredmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Celypha lacunana (Olivenprydvikler)
Antall:4
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthotaenia undulana (Olivenvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lomaspilis marginata (Randmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pieris napi (Rapssommerfugl)
Antall:6
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Argyresthia conjugella (Rognebærmøll)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Opisthograptis luteolata (Sitronmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Crambus lathoniellus (Smalstreknebbmott)
Merknad:20+
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia tedella (Stripet grankveldvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Crambus pratella (Tannebbmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Celastrina argiolus (Vårblåvinge)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Chrysoteuchia culmella (Årenebbmott)
Antall:4
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Bucculatrix demaryella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Carpatolechia proximella
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Elachista apicipunctella
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Elachista subalbidella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Glyphipterix forsterella
Antall:4
Voksestadium:Voksen


Art:Heliozela
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (01.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Incurvaria oehlmanniella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Micropterix aureatella
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Art:Parornix
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phyllonorycter hilarella
Antall:4
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phyllonorycter maestingella
Merknad:10+
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phyllonorycter quercifoliella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phylloporia bistrigella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Art:Stigmella
Antall:3
Voksestadium:Voksen