Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Moutmarka: 25.05.2014

Rapportør:John Stenersen
Observatører:John Stenersen
Lokalitet:Moutmarka (Færder, Vestfold og Telemark)
Dato:25.05.2014
Registrert:07.06.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:pent, rolig vind, 19 grader
Kommentar til metode:frittflygende
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Epirrhoe alternata (Grå mauremåler)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (25.05.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Papilio machaon (Svalestjert)
Antall:4
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (25.05.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Erynnis tages (Tiriltungesmyger)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
Dokumentasjonsbilde
© John Stenersen (25.05.2014)