Lokaliteter: Brumunddal: 08.06.2014

Rapportør:Eva Berg
Observatører:Eva Berg
Lokalitet:Brumunddal (Ringsaker, Innlandet)
Dato:08.06.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol, varmt
Kommentar til funn:Hogstfelt mye kratt og blomster, kl. 8- 9 på morgenen.
Observasjonstype:Tilfeldig
Kommentar til funn:Skogkanten

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Boloria selene (Brunflekket perlemorvinge)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Eva Berg (08.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Ochlodes sylvanus (Engsmyger)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Coenonympha hero (Heroringvinge)
Antall:2
Leveområde:Kratt
Voksestadium:Voksen
© Eva Berg (08.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Pieris napi (Rapssommerfugl)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Eva Berg (08.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Leptidea sinapis (Skoghvitvinge)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Eva Berg (08.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Chrysoteuchia culmella (Årenebbmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Eva Berg (08.06.2014)