Lokaliteter: Blikshamn: 10.06.2014

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Blikshamn (Karmøy, Rogaland)
Dato:10.06.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving dag.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Jodis lactearia (Blek bladmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Scopula floslactata (Blek urtemåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia tantillaria (Grandvergmåler)
Merknad:5+
Voksestadium:Voksen
© Leiv Tommas Haugen (10.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Dichrorampha plumbana (Grå rotvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Schreckensteinia festaliella (Lansettmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:NY Karmøy. På bjørnebær.


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia tedella (Stripet grankveldvikler)
Voksestadium:Voksen
Kommentar:I stort antall på gran.


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia subocellana (Øyekveldvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Leiv Tommas Haugen (10.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Coleophora alticolella
Voksestadium:Voksen
Kommentar:I stort antall.
© Leiv Tommas Haugen (10.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Glyphipterix forsterella
Antall:1
Voksestadium:Voksen