Meløy, Skagen, ved fotballbanen: 26.05.2014

Norge»Nordland»Meløy»Meløy, Skagen, ved fotballbanen»26.05.2014

Registrert informasjon

Rapportør:Meløy videregående skole/Avd Ørnes
Observatører:Naturfag Vg1
Område:Meløy, Skagen, ved fotballbanen (Meløy, Nordland)
Dato:26.05.2014
Registrert:12.06.2014
Aktivitet:Fremmede arter

Funn


Art:Hagenøkleblom (Primula elatior)
Merknad:Mange planter spredde seg ut i naturen fra en hage


Art:Hagenøkleblom (Primula elatior)


Art:Sitkagran (Picea sitchensis)
Merknad:Mange planta trær og mange små selvsådde