Lokaliteter: Langerudveien: 12.06.2014

Rapportør:Hans Brubak
Observatører:Hans Brubak
Lokalitet:Langerudveien (Lillestrøm, Viken)
Dato:12.06.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Delvis skyet, 18 grader
Kommentar til metode:foto
Kommentar til funn:Langs skogsvei og i barskog
Observasjonstype:Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Cyaniris semiargus (Engblåvinge)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Hans Brubak (12.06.2014)
© Hans Brubak (12.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Ochlodes sylvanus (Engsmyger)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ematurga atomaria (Lyngmåler)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Boloria euphrosyne (Rødflekket perlemorvinge)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Hans Brubak (12.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Diacrisia sannio (Rødfrynset bjørnespinner)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pararge aegeria (Skogringvinge)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen