Lokaliteter: Brumåsavegen: 14.06.2014

Rapportør:Hans Brubak
Observatører:Hans Brubak
Lokalitet:Brumåsavegen (Lillestrøm, Viken)
Dato:14.06.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Klart, 18 grader
Kommentar til metode:foto
Observasjonstype:Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Perizoma albulata (Englundmåler)
Antall:2
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ochlodes sylvanus (Engsmyger)
Antall:5
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Timandra griseata (Grå syremåler)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© Hans Brubak (14.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe montanata (Hvit båndmåler)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Melitaea athalia (Marimjellerutevinge)
Antall:2
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Siona lineata (Ribbemåler)
Antall:5
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Semiothisa clathrata (Rutemåler)
Antall:5
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Carterocephalus silvicola (Svartflekksmyger)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© Hans Brubak (14.06.2014)
© Hans Brubak (14.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Polyommatus amandus (Sølvblåvinge)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© Hans Brubak (14.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Polyommatus icarus (Tiriltungeblåvinge)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Hans Brubak (14.06.2014)