Mikkelrud: 15.06.2014

Norge»Viken»Aurskog-Høland»Mikkelrud»15.06.2014

Registrert informasjon

Rapportør:Hans Brubak
Observatører:Hans Brubak
Område:Mikkelrud (Aurskog-Høland, Viken)
Dato:15.06.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Pent, 22 grader
Kommentar til metode:foto
Observasjonstype:Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Agriphila straminella (Blek nebbmott)
Merknad:10+
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© Hans Brubak (15.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Boloria selene (Brunflekket perlemorvinge)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Mange perlemorvinger å se, umulige å artsbestemme uten å se undersiden
© Hans Brubak (15.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Cabera exanthemata (Gul sankthansmåler)
Antall:2
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pararge aegeria (Skogringvinge)
Antall:2
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen