Lokaliteter: Vestre Sandøya, Klåholmen: 08.06.2014

Rapportør:Lucy Birgitte Liahjell
Observatører:Lucy Birgitte Liahjell
Lokalitet:Vestre Sandøya, Klåholmen (Tvedestrand, Agder)
Dato:08.06.2014
Registrert:19.06.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol, litt disig, 19 grader

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Coenonympha pamphilus (Engringvinge)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Lucy Birgitte Liahjell (08.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Ochlodes sylvanus (Engsmyger)
Antall:1
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Voksen
© Lucy Birgitte Liahjell (08.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Aricia artaxerxes (Sankthansblåvinge)
Merknad:1 eller2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Lucy Birgitte Liahjell (08.06.2014)
© Lucy Birgitte Liahjell (08.06.2014)