Lokaliteter: Moutmarka: 19.06.2014

Rapportør:John Skartveit
Observatører:John Skartveit
Lokalitet:Moutmarka (Færder, Vestfold og Telemark)
Dato:19.06.2014
Registrert:24.06.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Ochlodes sylvanus (Engsmyger)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Tortrix viridana (Grønn eikevikler)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aphantopus hyperantus (Gullringvinge)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pieris brassicae (Stor kålsommerfugl)
Antall:50
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Larve
Kommentar:på strandkål, 1 vaksen ho også sett