Lokaliteter: Nipedalen: 24.06.2014

Rapportør:Michael Fredriksen
Observatører:Michael Fredriksen
Lokalitet:Nipedalen (Bergen, Vestland)
Dato:24.06.2014
Registrert:25.06.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:håving kveld
Observasjonstype:Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Cabera exanthemata (Gul sankthansmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Michael Fredriksen (24.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Scoparia ambigualis (Junimosemott)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Michael Fredriksen (24.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Alcis repandata (Skogbarkmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Michael Fredriksen (24.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Eulia ministrana (Skumringsvikler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Michael Fredriksen (24.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia tedella (Stripet grankveldvikler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Michael Fredriksen (24.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Nemapogon cloacella (Vedkjukemøll)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Michael Fredriksen (24.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Tinea semifulvella
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Michael Fredriksen (24.06.2014)