Lokaliteter: Enigheta: 24.06.2014

Rapportør:Lars-Henrik Jensen
Observatører:Lars-Henrik Jensen
Lokalitet:Enigheta (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
Dato:24.06.2014
Registrert:26.06.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Adscita statices (Grønn metallsvermer)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Underarten heuseri, som nevnt ved tidligere observasjon.
© Lars-Henrik Jensen (24.06.2014)