Botne, Tromøy: 24.06.2014

Norge»Agder»Arendal»Botne, Tromøy»24.06.2014

Registrert informasjon

Rapportør:Kjell Mjølsnes
Observatører:Kjell Mjølsnes
Område:Botne, Tromøy (Arendal, Agder)
Dato:24.06.2014
Registrert:01.07.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Kjapp håvetur i kveldinga
Kommentar til funn:K. marianii er bare påtruffet på noen få lokaliteter på Sørlandet fra før, andre funn på Tromøy.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Asthena albulata (Hasselmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Platyptilia gonodactyla (Hestehovfjærmøll)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Rhodostrophia vibicaria (Karminmåler)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Plutella xylostella (Vandrekålmøll)
Antall:35
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Caloptilia stigmatella
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Karsholtia marianii
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Kommentar:innsamlet, håvet på hassel
Sjelden art, med kun et fåtall funn i landet fra før. Håvet på hassel.
© Kjell Mjølsnes (24.06.2014)