Lokaliteter: Nipedalen: 30.06.2014

Rapportør:Michael Fredriksen
Observatører:Michael Fredriksen
Lokalitet:Nipedalen (Bergen, Vestland)
Dato:30.06.2014
Registrert:01.07.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving kveld
Observasjonstype:Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Scoparia ancipitella (Grå mosemott)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Michael Fredriksen (30.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Cabera exanthemata (Gul sankthansmåler)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Michael Fredriksen (30.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Camptogramma bilineata (Gullmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Michael Fredriksen (30.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Ochropleura plecta (Hvitkantfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Michael Fredriksen (30.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Scoparia ambigualis (Junimosemott)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Michael Fredriksen (30.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Opisthograptis luteolata (Sitronmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Michael Fredriksen (30.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Eudonia lacustrata (Skogmosemott)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Michael Fredriksen (30.06.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Michael Fredriksen (30.06.2014)