Lokaliteter: Sauøya: 06.07.2014

Rapportør:John Stenersen
Observatører:John Stenersen
Lokalitet:Sauøya (Vågan, Nordland)
Dato:06.07.2014
Registrert:07.07.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:pent, stille 22 grader
Kommentar til metode:Frittflygende og hoving på ettermiddag
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Perizoma alchemillata (Dålundmåler)
Antall:50
Leveområde:Utmark
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (06.07.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Perizoma albulata (Englundmåler)
Antall:3
Leveområde:Utmark
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (06.07.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Erebia ligea (Fløyelsringvinge)
Antall:6
Leveområde:Utmark
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe montanata (Hvit båndmåler)
Antall:10
Leveområde:Utmark
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lycaena phlaeas (Ildgullvinge)
Antall:3
Leveområde:Utmark
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (06.07.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Plebejus optilete (Myrblåvinge)
Antall:5
Leveområde:Utmark
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (06.07.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Hypena proboscidalis (Neslenebbfly)
Antall:8
Leveområde:Utmark
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pieris napi (Rapssommerfugl)
Antall:8
Leveområde:Utmark
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe spadicearia (Rosa båndmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Gillmeria pallidactyla (Ryllikfjærmøll)
Antall:4
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (06.07.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Zygaena filipendulae (Seksflekket bloddråpesvermer)
Antall:6
Leveområde:Utmark
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (06.07.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Polyommatus icarus (Tiriltungeblåvinge)
Antall:7
Leveområde:Utmark
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cydia succedana (Tiriltungeglansvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (06.07.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Rhopobota ustomaculana (Tyttebærhakevikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (06.07.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Grapholita orobana (Vikkefrøvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (06.07.2014)