Lokaliteter: Nipedalen: 11.07.2014

Rapportør:Michael Fredriksen
Observatører:Michael Fredriksen
Lokalitet:Nipedalen (Bergen, Vestland)
Dato:11.07.2014
Registrert:12.07.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving kveld
Observasjonstype:Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Rhopobota myrtillana (Blåbærhakevikler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Michael Fredriksen (11.07.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Eulithis populata (Blåbærmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cerapteryx graminis (Gressmarkfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Notocelia cynosbatella (Hagerosevikler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Michael Fredriksen (11.07.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Oligia latruncula (Rettlinjet engfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Michael Fredriksen (11.07.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Alcis repandata (Skogbarkmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Rhopobota naevana (Svartflekket hakevikler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Michael Fredriksen (11.07.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Plutella xylostella (Vandrekålmøll)
Antall:4
Voksestadium:Voksen