Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Pirane, Hvasser: 03.08.2014

Rapportør:John Stenersen
Observatører:John Stenersen
Lokalitet:Pirane, Hvasser (Færder, Vestfold og Telemark)
Dato:03.08.2014
Registrert:06.08.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:pent, lett vind, 24 gr.
Kommentar til metode:frittflygende
Kommentar til funn:stjertvingene holder seg i kantvegetasjonen med mye slåpetorn
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Cupido minimus (Dvergblåvinge)
Antall:2
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (03.08.2014)
© John Stenersen (03.08.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Agriphila inquinatella (Gul nebbmott)
Merknad:10+
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (03.08.2014)
© John Stenersen (03.08.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Crombrugghia distans (Haukeskjeggfjærmøll)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (03.08.2014)
© John Stenersen (03.08.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Agriphila tristella (Okernebbmott)
Merknad:20+
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (03.08.2014)
© John Stenersen (03.08.2014)
© John Stenersen (03.08.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Thecla betulae (Slåpetornstjertvinge)
Antall:2
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Crambus silvella (Starrnebbmott)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (03.08.2014)
© John Stenersen (03.08.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Lasiommata megera (Sørringvinge)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (03.08.2014)