Lokaliteter: Engelskmannsbrygga, Henningsvær: 18.08.2014

Rapportør:John Stenersen
Observatører:John Stenersen
Lokalitet:Engelskmannsbrygga, Henningsvær (Vågan, Nordland)
Dato:18.08.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Pent, laber bris, 13 gr
Kommentar til metode:1 Robinsonfelle
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Mesotype didymata (Hvitveislundmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (18.08.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
Antall:3
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (18.08.2014)
© John Stenersen (18.08.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Dysstroma citrata (Vinkelskogmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (18.08.2014)


Art:Agonopterix ciliella/heracliana
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (18.08.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Rhigognostis senilella
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (18.08.2014)