Lokaliteter: Dalen, Litleskare: 19.08.2014

Rapportør:Ola Moen
Observatører:Ola Moen
Område:Dalen, Litleskare (Alver, Vestland)
Dato:19.08.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Antitype chi (Chifly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Ola Moen (19.08.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Ochropleura plecta (Hvitkantfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ipimorpha subtusa (Osperingfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Ola Moen (19.08.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Pheosia tremula (Seljetannspinner)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Enargia paleacea (Vinkelfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Ola Moen (19.08.2014)