Lokaliteter: Ydstebøhavn: 05.10.2014

Rapportør:Håvar Hveding
Observatører:Håvar Hveding og Tor Olsen
Lokalitet:Ydstebøhavn (Kvitsøy, Rogaland)
Dato:05.10.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:13 grader, sol, vindstille
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Vanessa atalanta (Admiral)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Autographa gamma (Gammafly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen