Lokaliteter: Mellingen: 06.10.2014

Rapportør:Ole Terland
Observatører:Ole Terland
Lokalitet:Mellingen (Bergen, Vestland)
Dato:06.10.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol, skyfritt, 16 + grader
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Vanessa atalanta (Admiral)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Tenk! Fortsatt en Admiral igjen! (Beklager dårlig foto, hadde kun mobiltelefon med meg).
© Ole Terland (06.10.2014)