Lokaliteter: Herdla Fuglestasjon: 06.10.2014

Rapportør:Sissel og Nigel Goodgame
Observatører:Sissel og Nigel Goodgame
Lokalitet:Herdla Fuglestasjon (Askøy, Vestland)
Dato:06.10.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Vanessa atalanta (Admiral)
Antall:2
Voksestadium:Voksen