Lokaliteter: Revtangen Ornitologiske Stasjon: 14.10.2014

Rapportør:Alf Tore Mjøs
Observatører:Alf Tore Mjøs
Lokalitet:Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Dato:14.10.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Lycaena phlaeas (Ildgullvinge)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Ny ekstremumstid i Norge ut i fra funn i Artskart.
© Alf Tore Mjøs (14.10.2014)