Lokaliteter: Dalen, Litleskare: 01.11.2014

Rapportør:Ola Moen
Observatører:Ola Moen
Lokalitet:Dalen, Litleskare (Alver, Vestland)
Dato:01.11.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Poecilocampa populi (Høstspinner)
Antall:7
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Erannis defoliaria (Stor frostmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen