Håland: 01.06.2007

Norge»Rogaland»Tysvær»Håland»01.06.2007

Registrert informasjon

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Dag Leonard Fjeldstad
Område:Håland (Tysvær, Rogaland)
Dato:01.06.2007
Registrert:01.11.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:Hann. Gen.prep. Dato usikker. 2 funn Tysvær.
Observasjonsttype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Apamea illyria (Skogengfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen