Lokaliteter: Sørborg: 03.11.2014

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Sørborg (Bergen, Vestland)
Dato:03.11.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Felle oppe i tre netter, fra 31.10-3.11.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Art:Epirrita (Bjørkemåler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Operophtera brumata (Brun høstmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (03.11.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Thera britannica (Edelgranbarmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Thera juniperata (Grå einerbarmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agriopis aurantiaria (Gul frostmåler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (03.11.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Caradrina clavipalpis (Husfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Poecilocampa populi (Høstspinner)
Antall:31
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Chloroclysta siterata (Mørk irrmåler)
Antall:4
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Colotois pennaria (Spinnermåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phlogophora meticulosa (Taggvingefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Art:Caloptilia betulicola/elongella
Antall:4
Voksestadium:Voksen