Lokaliteter: Morland: 03.11.2014

Rapportør:Olav Krogsæter
Observatører:Olav Krogsæter
Lokalitet:Morland (Øygarden, Vestland)
Dato:03.11.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Noen regnbyger. Nattens min.temp. +7 grader.
Kommentar til metode:Robinsonfelle med 125W HQL pære.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Art:Epirrita (Bjørkemåler)
Antall:3
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Poecilocampa populi (Høstspinner)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen