Lokaliteter: Sørborg: 16.11.2014

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Sørborg (Bergen, Vestland)
Dato:16.11.2014
Registrert:17.11.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Felle oppe i to netter, fra 14.-16.11.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Acleris notana (Bjørkeflatvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (16.11.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Operophtera brumata (Brun høstmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hanner


Artsdatabanken logo
Art:Agriopis aurantiaria (Gul frostmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hanner
© Frode Falkenberg (16.11.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Poecilocampa populi (Høstspinner)
Antall:8
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phlogophora meticulosa (Taggvingefly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (16.11.2014)


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen