Lokaliteter: Morland: 15.11.2014

Rapportør:Olav Krogsæter
Observatører:Olav Krogsæter
Lokalitet:Morland (Øygarden, Vestland)
Dato:15.11.2014
Registrert:19.11.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Skyet. Nattens min.temp. +5 grader.
Kommentar til metode:Robinsonfelle med 125W HQL pære.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Poecilocampa populi (Høstspinner)
Antall:15
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Chloroclysta siterata (Mørk irrmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:9
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen