Lokaliteter: Morland: 16.11.2014

Rapportør:Olav Krogsæter
Observatører:Olav Krogsæter
Lokalitet:Morland (Øygarden, Vestland)
Dato:16.11.2014
Registrert:19.11.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Pent vær, rimfrost. Nattens min.temp. +3 grader.
Kommentar til metode:Robinsonfelle med 125W HQL pære.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Operophtera brumata (Brun høstmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Årets første på Morland.


Artsdatabanken logo
Art:Poecilocampa populi (Høstspinner)
Antall:3
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:7
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen