Lokaliteter: Morland: 19.11.2014

Rapportør:Olav Krogsæter
Observatører:Olav Krogsæter
Lokalitet:Morland (Øygarden, Vestland)
Dato:19.11.2014
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Opphold, rimfrost, ned mot +2 grader.
Kommentar til metode:Robinsonfelle med 125W HQL pære.
Kommentar til funn:Tre netter.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Acleris abietana (Granflatvikler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Tredje observasjon på Morland, tre år siden sist.


Artsdatabanken logo
Art:Poecilocampa populi (Høstspinner)
Antall:4
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:17
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen