Lokaliteter: Morland: 26.01.2015

Rapportør:Olav Krogsæter
Observatører:Olav Krogsæter
Lokalitet:Morland (Øygarden, Vestland)
Dato:26.01.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Regn. Nattens min.temp. +2 grader.
Kommentar til metode:Robinsonfelle med 125W HQL pære.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Kommentar:Tidlig flyging på denne karen.
Voksestadium:Voksen
© Olav Krogsæter (26.01.2015)