Lokaliteter: Eid gård, Heggedal: 08.06.2014

Rapportør:Karl Einar Fjellheim
Observatører:Karl Einar Fjellheim
Lokalitet:Eid gård, Heggedal (Asker, Viken)
Dato:08.06.2014
Registrert:15.02.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Siona lineata (Ribbemåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Karl Einar Fjellheim (08.06.2014)