Revtangen Ornitologiske Stasjon: 10.05.2014

Norge»Rogaland»Klepp»Revtangen Ornitologiske Stasjon»10.05.2014

Registrert informasjon

Rapportør:Alf Tore Mjøs
Observatører:Alf Tore Mjøs
Område:Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Dato:10.05.2014
Registrert:19.02.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:8-9 grader ved midnatt, synkende til 3 grader sein på natten. Lite vind, skyet, oppklarnende.
Kommentar til metode:2 Robinsonfeller med 125 w kvikksølvpære.
Observasjonsttype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:4
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cerura vinula (Stor gaffelstjert)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:3
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen