Hetland: 02.03.2015

Norge»Rogaland»Bjerkreim»Hetland»02.03.2015

Registrert informasjon

Rapportør:John Grønning
Observatører:John Grønning
Område:Hetland (Bjerkreim, Rogaland)
Dato:02.03.2015
Registrert:10.03.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Fangst 2 netter fra 28.2-2.3
Observasjonstype:Lysfelle
Kommentar til funn:Uidentifisert

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eupsilia transversa (Bølgefly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (02.03.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Agriopis leucophaearia (Eikefrostmåler)
Antall:4
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phigalia pilosaria (Marsmåler)
Antall:18
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (02.03.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:4
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Alsophila aescularia (Vintermåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Tortricodes alternella (Vårvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Artsbestemt av:Jostein Austevik (ombestemt fra Pyralidae (Halvmøll))
© John Grønning (02.03.2015)
© John Grønning (02.03.2015)