Lokaliteter: Rogn: 10.09.2005

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:10.09.2005
Registrert:15.03.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Pieris brassicae (Stor kålsommerfugl)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Einaste gong eg har sett denne arten her.
© Nils Rogn (10.09.2005)