Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Hetland: 20.03.2015

Rapportør:John Grønning
Observatører:John Grønning
Lokalitet:Hetland (Bjerkreim, Rogaland)
Dato:20.03.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agriopis leucophaearia (Eikefrostmåler)
Antall:7
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acleris schalleriana (Krossvedflatvikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Ny for Rogaland og vestligste funn i Norge iflg artskart om id stemmer
© John Grønning (20.03.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:7
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:5
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:6
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Alsophila aescularia (Vintermåler)
Antall:5
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agriopis marginaria (Vårfrostmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Tortricodes alternella (Vårvikler)
Antall:15
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen