Lokaliteter: Otteid (Storedal): 19.04.2015

Rapportør:Ivar Stormo
Observatører:Ivar Stormo
Lokalitet:Otteid (Storedal) (Marker, Viken)
Dato:19.04.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Klart, 0 grader minimumstemperatur gjennom natten.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Lithophane socia (Brunt kappefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (19.04.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:25
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Odontosia sieversii (Båndet vårtannspinner)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (19.04.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Panolis flammea (Furufly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lithophane furcifera (Gaffelkappefly)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (19.04.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Conistra rubiginea (Gult flatfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (19.04.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Lycia hirtaria (Olivenlurvemåler)
Antall:8
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (19.04.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia populeti (Plettseljefly)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (19.04.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Xylena vetusta (Svartkantkvistfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (19.04.2015)
© Ivar Stormo (19.04.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:20
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (19.04.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)
Antall:18
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Endromis versicolora (Vårspinner)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (19.04.2015)
© Ivar Stormo (19.04.2015)