Klefstadbukta, Byneset: 20.04.2015

Norge»Trøndelag»Trondheim»Klefstadbukta, Byneset»20.04.2015

Registrert informasjon

Rapportør:Dag O. Bollingmo
Observatører:Tor Bollingmo
Område:Klefstadbukta, Byneset (Trondheim, Trøndelag)
Dato:20.04.2015
Registrert:23.04.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Lettskyet, ned i 2-3 grC på natta
Kommentar til metode:Satt ved utelampa

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler)
Antall:6
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Tor Bollingmo (20.04.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia lanceata (Spissvingedvergmåler)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Iflg. Artskart nordligste funn i landet, riktignok med liten margin -
© Tor Bollingmo (20.04.2015)
© Tor Bollingmo (20.04.2015)