Ropeid: 15.07.2014

Norge»Rogaland»Suldal»Ropeid»15.07.2014

Registrert informasjon

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen, Håkon Haraldseide
Område:Ropeid (Suldal, Rogaland)
Dato:15.07.2014
Registrert:21.05.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Klekket fra larve funnet med.juli.2014.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Acronicta euphorbiae (Blågrått kveldfly)
Antall:1
Voksestadium:Larve
Kommentar:Klekket 12.05.2015. Larve funnet av Håkon Haraldseide.